Kviečiame dalyvauti didžiausiame Lietuvoje online renginyje apie studijų pasirinkimą. Registruokis į renginį, ir gauk vertingos informacijos apie įvairias studijų programas. Live transliacijos metu galėsi užduoti klausimus ir sužinoti ką realiai veiksi baigęs ekonomiką, filologiją, žurnalistiką, biochemiją ar kitą studijų programą? Registruokis čia: www.kalba.lt

Saugesnio interneto savaitės renginiai

 Vasario 8–10 dienomis gimnazijoje vyko Saugesnio interneto savaitės nuotoliniai renginiai. Šios iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose: pradinių klasių mokiniai stebėjo edukacines pamokėles, kuriose Draugiško interneto meškiukas bendravo su vaikais, vaikai išmoko saugaus elgesio internete taisykles, vyresnieji išbandė elektroninį saugių IKT įgūdžių barometrą.

Saugesnio interneto savaitė leido mokiniams susimąstyti apie atsakingą ir saugų buvimą internetinėje erdvėje, suvokti, kad internetas – tai neišsenkantis žinių šaltinis, kuris gali būti naudingas mokantis ar kuriant.

Smagu! Dar vienas Erasmus+ projektas!

Nuo 2020 m. spalio mėnesio gimnazija dalyvauja dar viename Erasmus+ projekte “You Can Do This”, kurio tikslas yra sustiprinti sporto, kaip pagrindinio sveikos gyvensenos elemento, prasmę.  Be projektą koordinuojančios Lenkijos (mokykla iš Ostrzeszow miesto), projekte dalyvauja dar 3 šalys: Lietuva, Turkija ir Rumunija.

Šio projekto tikslinė grupė – 12-14 metų amžiaus mokiniai bei mokytojai. Tikimės, kad mokiniai dalyvaudami įvairiose veiklose, kurios susijusios su projekto tikslu, sužinos apie sveikos gyvensenos principus ir išmoks jų laikytis, sportuos ir palaikys savo fizinę formą, pažvelgs į sportą, kaip vieną iš būdų prasmingai praleisti laisvalaikį, tobulins užsienio kalbą (anglų), stiprins savo pasitikėjimą bei gebėjimą bendradarbiauti su įvairių kultūrų, tautybių žmonėmis.

Numatyta projekto trukmė – 2 metai.

Erasmus+ projekto “Music is a common language” rezultatai

2020 m. gruodžio 31d.  baigėsi 2 metus trukęs Erasmus+ projektas “Music is a common language” (liet.“Muzika – bendra kalba”) tarp Lietuvos, Škotijos ir Turkijos mokytojų.  Jo metu buvo įgyvendintos visos projekte numatytos veiklos ir pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidėjo  socialiai pažeidžiamų grupių vaikų įsitraukimo į ugdymo procesą galimybės.  

Projekto metu buvo numatyti trys mokytojų mobilumai mokymosi tikslais, kurių metu jie išmoko ir išbandė naujus muzikos mokymo(si) metodus. Pirmojo susitikimo metu Lietuvoje projekto dalyviai sužinojo daug informacijos apie “Klasės orkestro” metodą, kurio pagrindinis akcentas, jog visi klasės vaikai, nepriklausomai nuo jų muzikinių gebėjimų, groja variniais pučiamaisiais instrumentais, įsitraukia į įdomų, patrauklų ir rezultatyvų muzikos mokymosi procesą. Antrojo mobilumo metu Škotijoje projekto dalyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose ir seminaruose, kuriuose tyrinėjo “Singing to Learn, Learning to Sing” metodo veiklas, išbandė skaitmeninę mokymo(si) platformą “Charanga”, stebėjo, kaip pamokose taikomi “Buzz&Blast”, “Feis Rois” metodai bei  pamatė, kaip yra planuojamas, integruojamas ugdymo procesas,  teikiama švietimo pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Trečiasis mobilumo vizitas vyko virtualiai, tačiau tai nesutrukdė projekto dalyviams sužinoti apie C.Orff muzikos mokymo(si) metodą ir dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose. Kolegos iš Turkijos pateikė daug metodinės ir vaizdo medžiagos, kurios pagalba mokytojai sėkmingai išbandė ir įvertino, kaip šis metodas veikia ugdant specialiųjų poreikių vaikus, kaip pasinaudojant paprastais, nieko nekainuojančiais daiktais sudominti, skatinti juos įsitraukti į veiklas ir tapti aktyviais jų dalyviais, pajausti, kad jie yra svarbūs ir reikalingi.

Viso projekto metu dalyviai turėjo puikią galimybę sėkmingai išbandyti naujus muzikos mokymo(si) metodus, organizavo vaizdo susirinkimus, kurių metu diskutavo, aptarė savo veiklas, dalinosi gerąja patirtimi, rašė pamokų planus, veiklų aprašus, sukūrė metodinį leidinį, kuriame sukaupė vertingą metodinę medžiaga apie projekto metu pritaikytus metodus. Vertinant muzikos mokymo ir vaikų gerovės sąsajas, mokytojai atliko kokybines vaikų gerovės apklausas, kurios išryškino, kaip nauji metodai veikia jų emocijas, jausmus, fiziologiją bei socialinius įgūdžius. Be to,visose projekte dalyvaujančiose mokyklose mokiniai, mokytojai ir tėvai dalyvavo apklausose, kuriose jie įvertino projektą bei naujų muzikos mokymo(si) metodų patrauklumą, efektyvumą, tikslingumą, siekiant pagrindinio projekto tikslo. Ir nors projekto įgyvendinimas susidūrė su Covid-19 pandemijos sunkumais (sustabdytos kelionės, ugdymo proceso apribojimai), bendromis pastangomis ir geranoriškumu visos projekte numatytos veiklos buvo įvykdytos.

Projekto įgyvendinimas turi didžiulį poveikį visai gimnazijos bendruomemei: įvairūs, įtraukiantys, interaktyvūs  šiuolaikiniai muzikos mokymo(si) metodai leidžia užtikrinti mokymo būdų ir formų įvairovę, didina vaikų mokymosi motyvaciją, gerina lankomumą, padeda sėkmingai įtraukti specialiųjų poreikių mokinius į ugdymą ir leidžia kiekvienam vaikui pajusti mokymosi sėkmę. Projekte dalyvavę mokytojai bendraudami su kolegomis ir dalindamiesi patirtimi sustiprino savo dalykines, kalbines, kultūrines kompetencijas. Projekto “Music is a common language” (liet. “Muzika – bendra kalba”) veiklų viešinimas regiono, šalies ir tarptautiniu mastu suteikė galimybę užmegzti ryšius su kitomis šalies ir Europos mokyklomis, dalyvauti kituose Erasmus+ projektuose ir semtis naujos patirties.                                                                  

VILNIUS TECH siūlo pagalbą ruošiantis brandos egzaminams

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) tęsia didelio moksleivių dėmesio sulaukusią iniciatyvą ir organizuoja nuotolines matematikos, fizikos ir informacinių technologijų (IT) pamokas brandos egzaminams besiruošiantiems moksleiviams.

Užsiėmimų tikslas – padėti abiturientams pasiruošti svarbiausiems brandos egzaminams.

Susidomėję pamokomis yra kviečiami dalyvaudami nemokamose įvadinėse pamokose, kurios vyks tokiu metu:

Sausio 25 d. 17 val. matematikos įvadinė pamoka;

Sausio 28 d. 16:30 val. informacinių technologijų įvadinė pamoka;

Sausio 28 d. 18:15 val. fizikos įvadinė pamoka.

Registruotis į užsiėmimus galima čia. Daugiau informacijos ir pamokų tvarkaraščiai – VILNIUS TECH interneto puslapyje, taip pat el. p. esg@vilniustech.lt ir tel. (8 5) 274 5035.

Toliau skaityti „VILNIUS TECH siūlo pagalbą ruošiantis brandos egzaminams“

Tarptautinis susitikimas

2021 m. sausio 15 d. įvyko antrasis Erasmus+ KA2 projekto „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054) partnerių šalių susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 50 mokytojų ir mokinių iš Lietuvos, Rumunijos, Portugalijos, Graikijos ir Bulgarijos. Partneriai iš Graikijos pristatė savo šalį, miestelį Volos, kuriame yra mokykla,  dalijosi gerąja patirtimi ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, taikant STEAM.

Visiems projekto dalyviams buvo labai įdomu susipažinti su Graikijos kultūra ir tradicijomis, išgirsti apie mokymosi ypatumus, stebėti mokinių ugdomąsias veiklas.

Karjeros ugdymas

„Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje“
                                                                                                                            (L. Donskis)

Ugdymas karjerai yra integrali bendrojo ugdymo dalis, kurios ugdomasis poveikis jaunuoliams yra reikšmingas visą gyvenimą: įgytas žinias, išsiugdytus gebėjimus bei gautą patirtį mokiniai pritaikys savo karjeros kelyje – tiek artimiausiuose, tiek tolimiausiuose etapuose. Ugdymo karjerai programa gimnazijoje yra integruojama į mokomuosius dalykus, klasės vadovo veiklą, neformalųjį ugdymą.

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai dokumentai:

1.Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314

2. Ugdymo karjerai programa (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr. V – 72)

NAUDINGOS NUORODOS:

http://www.mukis.lt/lt/naujienos.html Viskas apie karjerą – mokiniams, mokytojams, tėvams!

KARJEROS PLANAVIMO ŽINGSNIAI:

PATARIMAI JAUNIMUI: KAIP MOKYKLOJE ATRASTI SAU TINKAMĄ PROFESIJĄ AR VEIKLĄ?

KARJEROS KONFERENCIJA MOKSLEIVIAMS 2020-11-11 ir 2020-11-18