A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Startavo „Žalioji energetika“

Gimnazijos III klasės mokinių komanda kartu su fizikos mokytoja V. Jančiauskiene dalyvauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ ugdymo(si) platformos programoje „Žalioji energetika“. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai turės galimybę praktiškai susipažinti su šiuolaikinės inžinerijos, technologijų bei inovacijų vadybos principais, įgauti pradinių praktinių įgūdžių. Sesijos, kuri vyks rugsėjo 24-28 dienomis, metu mokiniai nagrinės saulės, vėjo ir geoterminės energetikos technologijų pagrindus, konstruos ir išbandys saulės ar vėjo jėgainių modelius. Fizikos mokytoja V. Jančiauskienė rugsėjo 14-tą jau dalyvavo įžanginiame renginyje bei su dėstytojais aptarė mokinių tyrinėjimų galimybes.

Mokslo metų pradžios šventė !!!

Jau dvidešimt 28-tąjį kartą nuskambėjęs mokyklinis varpelis sukvietė Juodšilių „Šilo“ gimnazijos bendruomenę į Mokslo metų pradžios šventę. Šių metų šventė ypatinga tuo, kad joje dalyvavo ir visus susirinkusiuosius sveikino jos Ekscelencija LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri džiaugėsi inovatyvia, tolerantiška, aktyvia ir kūrybinga gimnazija ir jos bendruomene. Prezidentė linkėjo ne tik puikių mokslo metų, aukštų mokslo pasiekimų, bet ir nepamiršti, kad būtent mokykloje susirandame geriausių, ištikimiausių draugų.

Gimnazijos bendruomenę taip pat sveikino direktorė Rasa Agintienė, kuri ne tik pasidžiaugė atsinaujinusia mokykla, tai yra naujai įkurta gamtos mokslų laboratorija, nauja tvora, valgykla, bet ir laimėtais tarptautiniais projektais, vieninteliu Pabaltijo šalyse klase-orkestru, kuris pavasarį vyks į Italijoje organizuojamą festivalį. Kviesdama visus susiburti ir sugalvojus svajonę į dangų paleisti balionus, direktorė išdavė savo svajonę-tai naujas mokyklos stadionas. 

Gimnazijos bendruomenę sveikinęs Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčios kunigas Jurgis Vitkovski palinkėjo visiems dvasinės ramybės, susitelkimo, Dievo palaimos.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame šventėje dalyvavusiems garbiems svečiams: Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams Jonui Vasiliauskui ir Mečislovui Griškevičiui, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Juodšilių seniūnijos seniūnui Tadeuš Aškelianec, Prūdiškių socialinės globos namų direktoriui Bronislovui Juozėnui ir pavaduotojai Galinai Judkinienei ir visai gimnazijos bendruomenei.

Artėjant šventės pabaigai LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo pakviesta drauge su abiturientais pratęsti gražią gimnazijos tradiciją-pasodinti atnaujinamame sode, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, obelį, o po to apsilankyti naujai įkurtoje gamtos mokslų laboratorijoje ir drauge su dešimtos klasės mokiniais bei mokytoja Eugenija Treigyte atlikti pirmąjį eksperimentą.

Gražių, kūrybingų, prasmingų mokslo metų, MIELIEJI !!!

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Portugalijoje

 

Į 6 dienų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Leadership and in service teachers training“ Portugalijoje, Sesimbroje, liepos 9-14 d. išvyko pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė.

Kvalifikacijos kursų metu didelis dėmesys buvo skiriamas lyderystės bei ateities mokyklai reikalingų kompetencijų ugdymui bei mokytojų/mokinių/administracijos motyvacijai. Pavaduotojai ugdymui J. Mackevičiūtei teko dalyvauti įviriose paskaitose, lankytis keliose Portugalijos mokyklose bei bendrauti su jų vadovais, dirbti grupėse su skirtingų kultūrų žmonėmis iš įvairių švietimo organizacijų. Kursų metu pavaduotoja ugdymui ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ kvalifikacijos tobulinimo kursai Airijoje

erasmus

Į 3 sav. mobilumo vizitą Airijoje, Dubline, birželio 11 d. išvyko biologijos mokytoja metodininkė R. Stipinienė, matematikos mokytoja metodininkė H. Novicka, fizikos mokytoja metodininkė V.Jančiauskeinė. Vienas iš prioritetinių gimnazijos poreikių veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse - mokytojų komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas. Mobilumo metu dalyvės ne tik mokėsi užsienio kalbos, bet ir tobulino bendrakultūrines bei bendradarbiavimo kompetencijas, be kurių neįsivaizduojamas XXI a. mokytojas – lyderis. Kursų metu mokytojos ne tik kėlė kvalifikaciją, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, švietimo sistema, turėjo galimybę mokytis ir dirbti grupėse su kitos kultūros žmonėmis.

Įgytos žinios kvalifikacijos tobulinimo kursuose bei užmegzti nauji kontaktai užsienyje padės vykdyti naujas projektines veiklas gimnazijoje, didins gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą viešinant mokykloje vykdomas veiklas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

 

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

Mokslo metų pabaiga

Paskutinę šių mokslo metų savaitę gimnazijoje vyko įvairios veiklos, kurių metu mokiniai užduotims atlikti naudojo ne tik savo dalykines žinias, bet ir ugdė bendrąsias kompetencijas, taip pat plėtė kultūrinį akiratį.

Skirtingų klasių mokiniai dirbdami grupėse bandė išspręsti mokslo klausimus dalyvaudami STEAM dienoje, vyko įvairios projektinės veiklos ir ne tik gimnazijoje, jos teritorijoje, bet ir už jos ribų (projektas „Pažinkine gimtąjį kraštą“, „Ką byloja Vilniaus bažnyčios“ ir kt.), Viena diena buvo skirta sportui ir sveikatingumui: klasių auklėtojai kalbėjosi su mokiniais, vyko diskusijos, vėliau visi mokiniai sportavo, varžėsi komandose. Dienos metu, kuri buvo pavadinta „Žinių ir gebėjimų visuma siekiant karjeros tikslų“, mokiniai nustatinėjo savo mokymosi stilių, rašė būsimos darbo karjeros planus, diskutavo, kokios profesijos būdingesnės vyrams, kokios moterims, žaidė įvairius žaidimus, kurie skatina bendradarbiavimą. 5-okai turėjo galimybę išbandyti programavimą – mokėsi programuoti mikrokompiuteriukus Micro:bit.

Ir, žinoma, paskutinę mokslo metų dieną visi dalijosi tuo, kuo gyveno šiuos mokslo metus – pristatinėjo neformaliojo švietimo veiklas, konkursų, buvo apdovanoti olimpiadų, konkursų dalyviai. Padėkoję vieni kitiems už šiuos mokslo metus, pasidžiaugę savo sėkmėmis mokiniai pabaigė šiuos mokslo metus.

Lauksime visų sugrįžtant rugsėjį!

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija