DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS: BAIGIAMASIS RENGINYS

Birželio 6 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko baigiamasis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys, kuriame buvo pristatytos mokinių pasiūlytos idėjos. Projekte dalyvavo 12 ministerijai pavaldžių mokyklų ir 3 jų skyrių bendruomenės. Renginio metu gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė dalijosi patirtimi apie projekto veiklų įgyvendinimą gimnazijoje bei kaip padėti moksleiviams generuojant idėjas.

Šio projekto metu  mokiniai parodė, jog jie nori ir gali aktyviai dalyvauti savo mokyklos gyvenime, jiems svarbi juos supanti ugdymo(-si) aplinka, o svarbiausia bendruomeniškumas. Daugiau informacijos apie renginį: https://smsm.lrv.lt/lt/naujienos-1/pranesimai-ziniasklaidai-1/mokiniai-paskirste-dalyvaujamojo-biudzeto-pinigus-jie-atiteko-mokyklu-aplinkai-paivairinti-ir-papuosti/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1kSl_W4JMvq_OdjLtBANgtBTTE4WuDMs8y4kuNbvOE-_47fyCMyjzGbE8_aem_AQyVyA1rONRqkAg_8fCbenz-EtmVXgrMGFh9mNfgKDoM1yEvPVZm4a8KCL95wHbze2nxRMG7yJqzeJwrR70GEm6Q

DALYVAUJAMOJO  BIUDŽETO ĮGYVENDINIMAS

Mokyklų dalyvavimas dalyvaujamajame biudžete yra puikus būdas įtraukti mokinius į mokyklos valdymą ir veiklos planavimą. Tai suteikia mokiniams galimybę pasidalinti savo nuomonėmis ir idėjomis, kaip geriau panaudoti mokyklos biudžetą, kad atitiktų jų poreikius ir pageidavimus. Toks procesas taip pat moko mokinius atsakomybės, demokratijos ir bendradarbiavimo svarbos.

Balandžio 25-26d. gimnazijoje vyko viešas dalyvaujamojo biudžeto idėjų pristatymas, kurių metu mokiniai pristatė savo iniciatyvas, aiškino vizijas, įgyvendinimo procesus, technines ir finansines  sąlygas, atitikimą gimnazijos bendruomenės poreikiams. Pasiūlytų idėjų įvairovė buvo entuziastingai priimta mokinių, mokytojų bei administracijos atstovų. Visi dalyviai atidžiai išklausė pristatymus, teikė siūlymus, svarstė, diskutavo. Gegužės 2d. įvyks baigiamasis renginys, kurio metu bus išrinkta labiausiai gimnazijos bendruomenei patikusi idėja.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas  bei bendradarbiavimas tarp visų gimnazijos bendruomenės narių padeda kurti stipresnę bendruomenę, kurioje kiekvienas  jaučiasi vertinamas ir gali prisidėti prie savo gimnazijos gerovės.

ERASMUS+ PROGRAMOS TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Balandžio 7-13 dienomis mūsų gimnazijoje viešėjo 14 mokinių ir 3 mokytojai iš Mikalojaus Koperniko mokyklos Parlos miesto Ispanijoje. Šis svečių priėmimas mums buvo šiek tiek neįprastas, nes partnerių pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga buvo mokinių apgyvendinimas šeimose. Džiugu, kad atsirado 12 šeimų, kurios nepabūgo atsakomybės, bendravimo anglų kalba ir priėmė 14 ispanų paauglių į savo būstus. Per savaitę tarp vaikų užsimezgęs ryšys pranoko visas baimes ir lūkesčius. Svečiai susipažino ne tik su mūsų gimnazija, jos gyvenimo ypatumais, bet taip pat turėjo galimybę patyrinėti Vilniaus senamiestį, pajusti Trakų pilies sienų istorijos didybę, sužinoti apie Vilniaus agroekologijos mokymo centre teikiamą profesinį ugdymą ir patiems „pačiupinėti“ kai kuriuos amatus. Kiekvieną dieną po bendrų veiklų mokykloje arba ekskursijose veiksmas „virė“ Juodšilių miestelio stadione. Futbolas, tinklinis ir krepšinis užpildė kalbos spragas ir dar tvirčiau sustiprino užsimezgusią draugystę.

Kadangi partnerių mokykloje, kaip ir mūsų gimnazijoje, muzikiniam ugdymui yra naudojamas Yamaha klasės orkestro (Yamaha Class Band) metodas, mokiniai socialinius, užsienio kalbos ir muzikinius įgūdžius tobulino orkestro repeticijų metu. Penktadienio vakarą gimnazijos aktų salėje šeimos klausė jungtinio pučiamųjų orkestro pasirodymo, vaišinosi savo atsineštais skanumynais, šoko tradicinius lietuvių liaudies šokius ir kitaip linksminosi.

Atsisveikinti buvo nelengva. Ne vienam skruostu nuriedėjo ašarėlė. Ši patirtis dar kartą patvirtino, kad net jei ir esame labai toli vieni nuo kitų atstumu, labai skirtingi savo kultūra ir tradicijomis, tačiau galime puikiai leisti laiką kartu, rasti įdomių bendrų veiklų ir per jas pažinti vieni kitus. Esame dėkingi už šią galimybę ir nuostabią savaitę kartu.

DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PRADŽIA

Kovo 14 d. gimnazijoje vyko įvadinis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys, kurio metu gimnazijos direktorė R. Agintienė mokiniams trumpai pristatė gimnazijos biudžetą, o projekto mentorė surengė interaktyvų užsiėmimą tema „Ką norėtum pakeisti savo mokykloje? Tam turi 2000 eurų – PASIŪLYK SAVO IDĖJĄ!“. Ir kokių tik idėjų nebuvo…Visos jos surinktos, sugrupuotos ir artimiausiu metu klasėse vyks galutinis idėjų generavimas. Aprašytas idėjas mokiniai teiks gimnazijos konsultacinei komisijai, kuri vertins gautus pasiūlymus pagal nustatytus kriterijus (pvz., ar projektas patenka į moksleiviams paskirto biudžeto ribas, ar projektas turės tęstinių išlaidų, kurios ilgainiui gali sudaryti sunkumų, ar projektas bus naudingas daugumai moksleivių ir pan.).

ATVIROS EKOSISTEMOS ATSISKAITYMAMS NEGRYNAISIAIS PINIGAIS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VALGYKLOSE KŪRIMAS

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis ir valstybės biudžeto lėšomis.

„Juodšilių „Šilo” gimnazija dalyvauja projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“.

Projekto tikslas – formuoti ir ugdyti praktinį būsimų mokesčių mokėtojų finansinį ir skaitmeninį raštingumą bei sąmoningumą, paskatinti atsiskaitymus negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigose diegiant /atnaujinant tam pritaikytą infrastruktūrą.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Daugiau apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/atsiskaitymas-negrynaisiais-mokyklu-valgyklose/1034#c-56/t-96

PROJEKTAS „DALYVAUJAMASIS BIUDŽETAS“

Jeigu mokiniai turėtų galimybę valdyti bent dalį gimnazijos biudžeto…įdomu, kokias realias idėjas jie norėtų įgyvendinti, galėdami išleisti, pavyzdžiui, 1000 ar 2000 eurų? Jau visai netrukus tai sužinosime! Gimnazija įsitraukė į projektą „Dalyvaujamasis biudžetas“, kurį inicijavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jai pavaldžiose mokyklose, skatindama mokinių pilietinį aktyvumą, finansinį raštingumą, domėjimąsi demokratija, skaidria ir atvira sprendimų priėmimo kultūra. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė mokiniams įsitraukti į viešųjų sprendimų mokykloje priėmimą ir prisidėti prie mokyklos biudžeto dalies paskirstymo.

Vasario 28 d. gimnazijos direktorė R. Agintienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė dalyvavo įvadiniame projekto renginyje. Iniciatyvą įgyvendinti padeda organizacija „Transparency International”, kuri mokyklų vadovams ir atstovams pristatė projekto eigą, teikė įgyvendinimo konsultacijas.

Džiaugiamės, jog netrukus pirmosios projekto veiklos startuos gimnazijoje!

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Gimnazija  nuo 2017 m. dalyvauja projekteMokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektui įgyvendinti lėšų skyrė Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos valstybė. Dalyvavome projekte siekdami didinti gimnazijos mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Šio projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Įsigyti mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms.
  •  Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos nagrinėjimas.

Gimnazija įsigijo gamtos ir technologinių mokslų priemonių bei įrangos, kurios leidžia atlikti įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikime, kad tai skatina susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, ugdo mokinių gamtamokslį/technologinį/inžinerinį raštingumą,  didina minėtų mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

PROJEKTAS „JUODŠILIŲ „ŠILO“ GIMNAZIJOS MOKYMOSI ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS“

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo kvietime teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02 ir gavo 342.887,00 eur finansavimą iš Europos  Regioninės plėtros fondo.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokymo erdvių modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą, siekiant gerinti ugdymo kokybę. Projekto uždavinys: modernizuoti mokyklos mokymosi aplinkas

Projekto tikslinė grupė – 1–8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Projekto veiklos numatytos pagerinti visų amžiaus grupių ir skirtingų siekių vaikų mokymąsi ir kūrybiškumą. Pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones, mokymas vyksta kur kas efektyviau ir turi didesnę išliekamąją vertę, labiau sudomina ir įtraukia mokinius domėtis mokomuoju dalyku. Mokytojams tampa lengviau perteikti informaciją, kai turi vizualines ir nuotolines galimybes.

Projekto veiklos – mokyklos mokymosi aplinkų (mokomųjų dalykų klasių, laboratorijos, bendrųjų mokymo(si) zonų modernizavimas.