GLOBALINĖS VEIKSMO DIENOS

Juodšilių „Šilo“ gimnazija balandžio 22 d. – gegužės 3 d.  dalyvavo Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) kasmetinėje, daugiau nei 10 metų vykdomoje iniciatyvoje „Globalinės veiksmo dienos“, skatinančioje švietimo įstaigas imtis veiksmų prisidedant prie tvaresnės aplinkos. Šių metų tema – veiksmai klimato srityje, pabrėžiant svarbų švietimo įstaigų vaidmenį sprendžiant klimato problemas.

Šia tema anglų k. mokytoja metodininkė Ž. Šemelienė I kl. mokiniams vedė pamoką „Eco-friendly school“, kurios metu mokiniai aiškinosi, kas yra ekologiška mokykla, taip pat tobulino savo anglų kalbos įgūdžius, praktikavo bendradarbiavimo, kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius naudodami fotobalso (angl. photovoice) metodą.

MOKYMASIS BE SIENŲ

Gamta yra universali ugdymo(-si) aplinka, įgalinanti taikyti aktyvius, kūrybiškus metodus. Labai svarbu, jog jau ankstyvojoje vaikystėje ugdymas vaidina vis didesnį vaidmenį formuojant žmogaus santykį su gamta. Mokymasis gamtoje padeda ugdyti socialinius įgūdžius, stiprinti vaikų fizinę ir emocinę sveikatą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Stipinienė organizavo ikimokyklinukams ugdomąją veiklą gimnazijos gamtinėje aplinkoje ir dalijosi su kitomis kolegėmis tarptautinių kvalifikacijos kursų Suomijoje įgyta patirtimi, įgyvendinant Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą (Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000140647).

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

MOKYMAI APIE ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ BEI ŽALIĄSIAS KOMPETENCIJAS

Balandžio 24 d. IIa  klasės mokiniai kartu su chemijos mokytoja gilino žinias apie žiedinę ekonomiką bei žaliąsias kompetencijas. Išklausę aplinkos apsaugos specialistės V. Jankūnienės paskaitą apie žiedinę ekonomiką Lietuvoje ir pasaulyje, kylančius iššūkius, žiedinės ekonomikos naudą aplinkai bei žmonių gerovei, žaliųjų įgūdžių svarbą, žinias pasitikrino žaisdami interaktyvų žaidimą.

„ATLIEKŲ KULTŪROS“ EGZAMINAS

Balandžio 25 d. 5-II  kl.  mokiniai dalyvavo „Atliekų kultūros“ egzamine, kurio metu pasitikrino žinias apie atliekų prevenciją, jų tvarkymą, rūšiavimą, tvarumą bei ekologiją. Tvaresnė aplinka tiesiogiai siejasi su mūsų kasdien priimamais sprendimais: kur išmetame atliekas, kiek vartojame ir kaip atsakingai elgiamės gamtoje.

DAROM

Aplinkosaugos iniciatyvos „DAROM“ misija – šviesti, kurti, burti ir atkurti! Mums, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos bendruomenei, labai svarbu šviesti visuomenę, ypač jaunąją kartą, aplinkosaugos klausimais, formuoti jų sąmoningumą tausoti ir švarinti gamtą bei aplinką kurioje gyvename.

Džiaugiamės balandžio 27 d. įvykusia talka, kurios metu „šukavome“ miškus nuo šiukšlių. Dėkojame mus kuravusiam miškininkui Jonui Ažukui ir gausiai susirinkusiai bendruomenei!

PASAULINĖS VANDENS IR ŽEMĖS DIENOS MINĖJIMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME

Minėdami Pasaulinę Vandens ir Žemės dienas, „Pelėdžiukų“ grupės vaikai kartu su mokytoja J. Matusevičiene dalyvavo edukacinėje veikloje „Mokausi rūšiuoti“, kurios metu ugdytiniai prisiminė, ką reikia dėti į geltoną, žalią ar mėlyną konteinerius, atliko užduotis, skirtas rūšiavimo įgūdžiams ugdyti, atsakinėjo į viktorinos klausimus, žaidė žaidimą „Aš rūšiuoju“, įgijo žinių apie gamtos saugojimo būtinybę bei atliekų rūšiavimo svarbą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja I. Trusevič su „Drugelių“ grupės ugdytiniais įgyvendino trumpalaikį projektą „Vanduo – skanu, sveika, įdomu…“. Vaikai stebėjo pristatymą „Vanduo – gyvybės šaltinis“, kalbėjosi apie vandens reikšmę žmogui ir gamtai, vandens tausojimo galimybes, degustavo įvairių skonių vandenį (su citrina, mėta, medumi), atliko vandens kiekio matavimo eksperimentus.

„Boružėlių“ grupės vaikai su ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Voitechovič dalyvavo STEAM veiklose: iš surinktų gamtinių medžiagų dekoravo žodį „Gamta“. Veiklos metu turėjo galimybę ugdyti savo kūrybiškumą, lavino vaizduotę ir smulkiąją motoriką.  Taip pat popieriniame rankšluostyje flomasteriais taškavo nupieštą piešinį ar pasirinktą raštą, pavadino spalvas, spėjo, kas atsitiks su piešiniu, kai ant jo pipete lašins vandenį. Vaikai pastebėjo,kad spalvos susiliejo ir išryškėjo o vanduo susigėrė į popierių. Įvardino naujus atspalvius.

Taip pat ugdytiniai patys ruošė žemę, sėjo, sodino, laistė. Šio užsiėmimo metu jie sužinojo ko reikia, kad augalai augtų: žemių, sėklų, vandens, šviesos, šilumos.

KAS SLYPI VANDENS STIKLINĖJE?

Atsakymo į šį klausimą mokiniai ieškojo chemijos pamokų metu. Visi žinome, kiek vandens turime išgerti per parą, koks jis svarbus ir naudingas mūsų organizmui. Tačiau geriamasis vanduo turi būti kokybiškas. Chemijos pamokų metu IIb kl. mokiniai tyrė savo namuose vartojamą geriamąjį vandenį-nustatė jo kietumą ir nitratų koncentraciją vandenyje. Dviejuose vandens mėginiuose buvo rasti nitratai, viename iš jų nustatytas nitritų kiekis 1,8 karto viršijo leistinas normas. Mokinai aiškinosi, kokia rizika kyla žmonių sveikatai vartojant nitratais užterštą geriamąjį vandenį, kokios jų atsiradimo priežastys, kokia turėtų būti šachtinio šulinio ar gręžinio priežiūra kad nitratai nepatektų į vandenį. Atlikę tiriamąsias veiklas, mokiniai sužinojo, kad nitratais užterštas geriamasis vanduo neturi specifinio skonio, kvapo ar spalvos, tačiau patekęs į žmogaus organizmą, gali sutrikdyti deguonies pernešimą ir sukelti vidinį deguonies stygių. Be to, šios cheminės medžiagos nepašalinamos nei filtruojant buitiniais vandens filtrais, nei virinant.

I-II kl. mokiniai aiškinosi, kokios rūšies geriamojo vandens galima įsigyti prekybos centruose, kodėl žmonės jį perka, kuo skiriasi geriamojo vandens iš čiaupo, stalo, šaltinio ir mineralinio vandens sudėtis. Mokiniai ragavo skirtingų rūšių vandenį ir turėjo atspėti vandens rūšis. Sekėsi sunkokai-geriamąjį vandenį iš čiaupo ir šaltinio vandenį pagal skonį atskirti buvo sunku. Visas keturias rūšis atspėjo tik vienas mokinys. Sveikiname!

Gerkime vandenį ir būkime sveiki!

ŽEMĖ IR VANDUO

Kasmet kovo 22 dieną minima Pasaulinė vandens diena, kurią 1992 metais inicijavo Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. 2024 metų Pasaulinės vandens dienos tema „Vanduo taikai“ (angl. „Water for peace“). Šūkiu „Vandens panaudojimas taikai“ norima parodyti vandens išteklių svarbą žmonių egzistencijai. Taip pat kovo 20 d. ateina pavasario lygiadienis (Žemės diena).

Siekdami atkreipti dėmesį į vandens svarbą žmonijai ir ją supančiai aplinkai bei prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo visą savaitę gimnazijoje vyko įvairios ugdomosios veiklos. PUG mokinukai diskutavo, kokį vandenį gerti sveika, kaip ir kodėl jį reikia taupyti, kiek vandens reikia išgerti per dieną, kas atsitinka, jei  vandens labai trūksta. Kalbėjo apie vandens naudą ir svarbą ne tik žmogui, bet ir gamtai, gyvūnams, eksperimentavo su vandeniu.

Pradinių klasių mokiniai kūrė darbelius iš antrinių žaliavų, piešė plakatus, rašė laiškus Žemei, dalyvavo STEAM edukacijose. 3a klasės mokiniai naudodamiesi enciklopedijomis ir skaitmeninėmis technologijomis rinko informaciją, įdomius faktus apie Žemės planetą, atliko medžiagų tirpumo bandymus laboratorijoje, sužinojo apie vandens apytakos ratą gamtoje, pagamino jo maketą. Edukacinės pamokos „Skysčių tankio eksperimentas- vanduo“ metu sužinojo apie įvairių skysčių tankį ir kietųjų medžiagų plūduriavimą. O aplinkosauginio renginio „Įdomioji ekologija” edukacijos – kūrybinių dirbtuvių metu prisiminė atliekų rūšiavimo taisykles, iš antrinių žaliavų sukūrė ir pasigamino daigyklas, jose pasėjo sėklas. Ketvirtokai „Scratch“ programa kūrė plakatus, skatinančius saugoti, taupyti vandenį, atliko bandymą ,,vandens galia” (išsiaiškino hidroelektrinių veikimo principą), išsiaišino, kaip vanduo ,,perneša” dažus, išmėgino piešimą vandeniu, ieškojo, rašė patarles apie vandenį, įkūrė klasės žaliąją palangę.

Į visus mokomuosius dalykus mokytojai integravo temas, susijusias su su ekologija, rūšiavimu, gamtos tarša. Diskutavo aplinkosauginėmis temomis, ieškojo atsakymo į klausimą, kaip vandenynai susiję su klimato kaita. Vyko edukaciniai užsiėmimai, kurių metu vaikai atliko eksperimentus su vandeniu, tyrinėjo jo savybes.

TARPTAUTINĖS NUOTOLINĖS MOKINIŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

Gruodžio 18 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazija organizavo tarptautines nuotolines kūrybines mokinių dirbtuves gamtosaugine tema, kuriose dalyvavo mūsų gimnazijos bei Lenkijos, Italijos, Graikijos ir Bulgarijos mokinių komandos. Pirmiausia dalyviai išklausė VU Gyvybės mokslų centro Dr. Vaidos  Survilienės paskaitos „Ruoniai – jūros ir aplinkos indikatoriai“ ir po trumpos diskusijos grupėse patys gvildeno išsikeltas gamtosaugines problemas bei ieškojo sprendimo būdų.

Nors teko susidurti ir su tam tikrais iššūkiais dirbant nuotoliu, tačiau džiaugiamės mokinių ir mokytojų galimybe bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu bei gilintis į aplinkosaugos temas, kurios yra aktualios kiekvienoje šalyje.