Gamtosauginių mokyklų programa

Juodšilių „Šilo“ gimnazija nuo 2022 m. dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą.

Programos nauda: aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai,  suteikiamas vieneriems metams.

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Educationpasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas (FEE) – 1981 m. įkurta tarptautinė nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Fondo istorijoje ypač svarbūs 2001 metai –  Kopenhagoje įvykusios Generalinės Asamblėjos metu Fondo nare tapo Pietų Afrikos Respublika. Taip Fondo geografinis arealas peržengė Europos ribas ir iki tol Aplinkosauginio švietimo Fondu Europoje vadinta tarptautinė organizacija tapo Aplinkosauginiu švietimo fondu.

Pagrindinis Fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas, XXI a. darbotvarkės įgyvendinimas, įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

Savo tikslus FEE įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavosMiškų pažinimoJaunųjų aplinkosaugos reporteriųŽaliojo raktoGamtosauginių mokyklų.

7 ŽINGSNELIAI

TEMOS

Daugiau apie programą https://gamtosauginesmokyklos.lt/apie-programa/