Administracija

Direktorė:

Rasa Agintienė – I vadybinė kategorija.

Pavaduotoja ugdymui:

Jurgita Mackevičiūtė –  III vadybinė kategorija.

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja:

Renata Balsienė

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja:

Sandra Balčiūnienė

Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja:

Asta Andrikonienė, III vadybinė kategorija.