Administracija

Direktorė:

Rasa Agintienė – I vadybinė kategorija.

rasa.agintiene@juodsiliugimnazija.lt

2023 Metų veiklos ataskaita

Pavaduotoja ugdymui:

Jurgita Mackevičiūtė –  III vadybinė kategorija.

jurgita.mackeviciute@juodsiliugimnazija.lt


Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja:

Renata Balsienė

renata.balsiene@juodsiliugimnazija.lt

Ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja:

Asta Višneveckė, III vadybinė kategorija.

asta.visnevecke@juodsiliugimnazija.lt