Istorija

            Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama užtikrinti Rytų Lietuvos moksleivių mokymą
ir ugdymą valstybine kalba, 1991 m. rugpjūčio 1 d. įsteigė Juodšilių „Šilo“ vidurinę mokyklą,
kurios direktoriumi buvo paskirtas Pranas Vėželis.
           Atkūrus nepriklausomybę, Vilniaus rajone iškilo būtinybė sudaryti geresnes sąlygas gyventojams, kurie savo vaikus panoro mokyti lietuviškoje mokykloje. Pedagogų taryba jau pirmajame posėdyje nustatė pagrindinę mokyklos kryptį – mokykla turės tapti lietuviškumo, tautinių tradicijų,dvasingumo ugdymo centru visame Rytų Lietuvos rajone. Tos krypties laikydamasi mokykla gyvuoja jau dvidešimt dvejus metus.

                 2009 metai ypatingi mokyklai tuo, jog įvykdžius vidurinio ugdymo programos akreditaciją mokykla tapo gimnazija.