KROSAS „JUODŠILIŲ RUDUO 2022“

Spalio 22 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos rinktinė komanda atstovavo savo gimnaziją bėgimo šventėje „Juodšilių ruduo 2022“.  Krosas vyko Juodšilių miestelyje ir jo apylinkėse.

Ačiū už puikų pasirodymą ir dalyvavimą Danieliui Šereliui, Upei Lemežytei, Martynui Kurkauskui, Gabrielai Novickai, Eimantui Gaidukui, Laisvūnui Savičiui, Benediktui Bučeliui.

Taip pat labai didžiuojamės gimnazijos moksleiviais, kurie savanoriškai padėjo organizuoti šį renginį: Evelinai, Margaritai, Brigitai, Kotrynai, Rapolui, Dominykui, Editai, Ernestui, Elidai, Amelijai, Emilijai, Dagnei!

DANGUS GRIŪVA!

Vieną rudens rytą Juodšilių „Šilo“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“, „Boružėlių“ ir „Drugelių“ grupės kartu su priešmokyklinio ugdymo grupėmis smagiai sportavo žaisdami lietuvių liaudies pasaką „Dangus griūva“. Pasakos herojai kiškis  (auklėtoja Irena Trusevič) ir katinas (Irena Iljina) vaikučius kvietė pasivaržyti bulviakasio rungtynėse, obuoliukų ir grybukų varžybose, pašokti, pristatyti savo komandą daina ar šūkiu.

Ačiū organizatorėms auklėtojoms Jolantai Matusevičienei, Daliai Voitechovič, Rasai Stipinienei ir šypsenų bei geros nuotaikos skleidėjoms Renatai Sidarovič ir Vaidai Šukienei!

Dėkojam visam mielam auklyčių būriui!

SPORTAS-SVEIKATA!

Rugsėjo 28 d. Erasmus+ projekto „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1) dalyviai lankėsi Lietuvos sporto universitete. Mokiniai susitiko su dviejų olimpinių medalių laimėtoja Austra Skujyte, kuri pasidalijo savo įžvalgomis apie sportavimo naudą, svarbą, traumų prevenciją. Taip pat vaikai turėjo puikią galimybę daugiau sužinoti apie savo kūną: atliko fizinio pajėgumo nustatymo testus, kurių metu buvo vertinama kūno kompozicija „Tanita“ analizatoriumi, atliktas funkcinių judesių vertinimas, 20 metrų bėgimo vertinimas naudojant laiko registravimo elektroniką bei kojų raumenų galingumo vertinimas „Optojump“ sistema. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai dalyvavo interaktyviuose žaidimuose, kuriuose susijungė sportas ir mokymasis.

ERASMUS+ GALIMYBĖS: MOKINIŲ FIZINIO AKTYVUMO STIPRINIMAS BULGARIJOJE

Rugsėjo 12-16 d. Bulgarijoje, Sliven mieste, įvyko paskutinieji Erasmus+ projekto „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1) trumpalaikiai mokinių grupių mainai. Šio susitikimo tema – fizinis vaikų aktyvumas ir jo skatinimas.

Savaitė prasidėjo konferencija, kurios metu kiekvienos šalies mokiniai pristatė savo pranešimus apie fizinį aktyvumą ir jo įtaką fizinei ir emocinei sveikatai.

Visą savaitę mokiniai dalyvavo įvairiose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose: lipo į kalnus, įveikė kliūtis laipynių parke, traukė virvę, žaidė tinklinį, futbolą bei dalyvavo draugiškose sporto varžybose. Mokiniai ne tik aktyviai sportavo, bet ir plėtė savo kultūrinį akiratį: aplankė įspūdingo grožio miestą Nesebar prie Juodosios jūros, apžiūrėjo Tuidos tvirtovę, kurioje sužinojo, kaip seniau ten gyveno žmonės, kokius naudojo ginklus. Vaikai turėjo galimybę pasimatuoti viduramžių karių šarvus bei pažaisti kelis iš tų laikų atkeliavusius žaidimus.

Šios kelionės metu mokiniai ne tik dar kartą įsitikino, koks svarbus kiekvienam iš mūsų yra fizinis aktyvumas, bet ir patobulino savo anglų kalbos žinias, praplėtė kultūrinį akiratį, geriau pažino bendraamžius iš kitų Europos šalių.

Edukacinis projektas „Sumanaus moksleivio akademija“

Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos IIa ir IIIb klasių mokiniai baigė ,,Sumanaus moksleivio akademijos‘‘ Ekologijos klasę. „Sumanaus moksleivio akademija“ – tai projektas, skirtas 9-12 klasių mokinių pasirinktos mokslų krypties kūrybiško mąstymo bei praktinių įgūdžių lavinimui. Projekto veiklas organizuoja ir su mokiniais savo  žiniomis dalinasi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos dėstytojai.  „Sumanaus moksleivio akademija“ remiasi tarpdalykinio ugdymo modeliu, kuomet išeinama iš bendrojo lavinimo programos ir vieno konkretaus dalyko ribų. Birželio 15 d.  mūsų mokiniai dalyvavo projekto uždarymo renginyje. Jame susirinko apie 500 moksleivių ir mokytojų iš įvairių šalies mokyklų. Projekto dalyviai klausėsi VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanės, Psichologijos katedros docentės dr. Aurelijos Stelmokienės pranešimo „Socialinės emocinės kompetencijos šiuolaikinio moksleivio gyvenime“, po kurio vyko aktyvi klausimų-atsakymų sesija. Vėliau mokiniais pasiskirstė srautais pagal veiklos klases ir prasidėjo pažintis su VDŪ ŽŪA.  Renginys baigėsi iškilmingu pažymėjimų įteikimu. Sveikindama „mažuosius absolventus“ VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė ragino moksleivius nesiliauti svajoti, būti sumaniems bei drąsiems priimant sprendimus. 

Sporto ir sveikatingumo diena Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje

Birželio 21 d., įgyvendinant Erasmus+ projektą „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1), gimnazijoje vyko sporto ir sveikatingumo diena. Nors šventės planus bandė sujaukti visą dieną lyjantis lietus, pakoregavus programą ir veiklas perkėlus į gimnazijos erdves, viskas pavyko puikiai. Rytas prasidėjo nuo bendros mankštos sporto salėje, vėliau vaikai kartu su mokytojais dalyvavo įvairiose sportinėse veiklose: žaidė stalo tenisą, tinklinį, futbolą, išbandė jogą, žemesniųjų klasių mokiniai dalyvavo sveikatos žaidynėse, kurias organizavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovai, taip pat įvyko susitikimas su karate čempionu Dariumi Petrikausku.

Suaugusieji gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybę daugiau sužinoti apie savo kūną: su Kūno sudėties analizatoriumi, kurį atsivežė „VILNIUS SVEIKIAU“ atstovai, atliko kūno sudėties analizę, sužinojo savo svorį, kūno masės indeksą, biologinį amžių, riebalų ir raumenų santykį, vandens kiekį kūne bei kitus elementus.

Po šios dienos ir mokytojų, ir vaikų veiduose švytėjo šypsenos. Tai tik dar kartą įrodo, jog fizinis aktyvumas padeda užtikrinti gerą savijautą.

PATYRIMINĖ PROGRAMA „PAŽINK“

Birželio 9 d., įgyvendinant Erasmus+ projekto „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1) veiklas, daugiau nei 20 gimnazijos mokinių dalyvavo vienos dienos patirtinėje stovykloje „Pažink“, Dubingiuose, „Auksinėje girioje“. Stovyklautojus pasitiko nuostabūs stovyklos vadovai, kurie visą dieną lydėjo mokinius savęs pažinimo link. Vaikai dalyvavo 3 valandų patyriminiame komandos formavimo žygyje, mokėsi pasirūpinti vienas kitu ir turėjo puikią galimybę pamatyti, kaip komandoje gali viskas vykti kitaip nei buvo įprasta. Ši diena buvo skirta fizinio kūno lavinimui, sąmoningumo, empatijos bei asmeninio saugumo auginimui, kūrybinių įgūdžių įtvirtinimui ir asmeninių vertybių suvokimui.

DŽIAUGIAMĖS IR DALYVAUJAME SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

Gimnazija aktyviai įsitraukia į olimpiados programą – Emocinio intelekto teorijos suvokimas ir pritaikymas kasdieninėje praktikoje, padedant dalyviams pagerinti asmeninius įgūdžius, įpročius ir veiksmus, tobulinant savo, kaip mokytojo, emocinį intelektą. Taip pat programoje siekiama paruošti delegatus perduoti šias žinias kitiems – taikyti įgūdžius dirbant su vaikais ir bendradarbiaujant su kolegomis.

Mūsų visų tikslai:

 • Padėti delegatams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis
 • Vystyti dalyvių emocinį intelektą, lemiantį ilgalaikius pozityvius elgesio pokyčius, suvokiant, kaip savęs ugdymas daro įtaką sėkmingam mokymui ir klasės aplinkai.
 • Sutelkti dėmesį į tai, kaip taikyti emocinį intelektą visose mokymo srityse, naudojant konkrečias priemones – tiek rodant pavyzdį ir mokant vaikus, tiek perduodant EI taikymo patirtį kitiems švietimo atstovams.
 • Išmokyti įrankių ir technikų, kaip taikyti Emocinį intelektą klasėje
dav

Juodšilių „Šilo“ gimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos TIKSLAS – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

VERTYBĖS:

 • Teisingumas.Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas.Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis.Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas.Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija.Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

PRINCIPAI:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą.Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas.Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas.Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.

Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 2018 – 2022 m.m.

 Sveikatos stiprinimo programos tikslas, uždaviniai

TIKSLAS:

 Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės sveikatą, gerinant sveikatos ugdymo kokybę bei kuriant palankesnę fizinę ir psichosocialinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

 • Sukurti mokyklos sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūrą;
 • Palaikyti palankų, jaukų ir draugišką mokyklos mikroklimatą ir kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius, grįstus pasitikėjimu ir partneryste;
 • Kurti saugią, sveikatai palankią bei higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi aplinką;
 • Sutelkti išteklius sveikatai stiprinti ir ugdyti ;
 • Formuoti atsakingą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Kaupti, analizuoti ir skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį mokyklos bendruomenei.

Sveika mokykla