JAUNŲJŲ ŠAULIŲ STOVYKLA

Gruodžio 9-11 dienomis vyko Šalčininkų 1011-osios kuopos jaunųjų šaulių trumpalaikė stovykla „Žiema 2022”, kurioje dalyvavo mūsų mokyklos jaunieji šauliai. Stovyklos metu jaunieji šauliai ne tik klausė teorinių paskaitų apie laužų tipus, nebylaus valdymo signalus, išgyvenimą, bet visa tai pamėgino pritaikyti praktikoje. Patyrę šauliai dalijosi savo patirtimi, padėjo jauniesiems šauliams praktiniuose mokymuose. Džiugu, kad du mūsų mokyklos jaunieji šauliai Steponas Karčiauskas ir Rapolas Balsys gavo padėkas už aktyvų jaunųjų šaulių rengimą, iniciatyvumą organizuojant Kuopos veiklas, nuoširdų bendradarbiavimą su jaunaisiais šauliais, ilgametę ir pavyzdingą jaunojo šaulio tarnybą bei nepriekaištingą pareigų vykdymą.

„Šaulių sąjunga yra Tavo šeima. Stenkis, kad ji stovėtų aukštai. Kai stovės aukštai, išaukštins ir Tave”.

Vladas Putvinskis – Putvis