A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas                    

  Informuojame, kad priėmimas į Juodšilių „Šilo“ gimnaziją bei Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyrių vykdomas vadovaujantis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-410  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl priėmimo į valstybines  bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“.    
                        Pagal minėtą priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas Tvarką, prašymų  mokytis  priėmimo laiką į mokyklą kiekvienais kalendoriniais metais nustato Švietimo ir mokslo ministras iki kovo 31 dienos. Kai gimnazija gaus informaciją apie nustatytą priėmimo datą, apie tai paskelbs gimnazijos tinklapyje.

STEAM diena gimnazijoje

2018 m. birželio 5 d. gimnazijoje ugdymo procesas buvo organizuojamas kiek kitaip nei įprasta. Rytas prasidėjo nuo pavaduotojos ugdymui J.Mackevičiūtės pranešimo „STEAM gimnazijoje“, kuriame ji pasidžiaugė ilgai lauktos ir jau kelerius metus brandintos svajonės išsipildymu – Gamtos mokslų laboratorijos įkūrimu. Apžiūrėti įrengtos laboratorijos atvyko padėję įgyvendinti mums šią idėją svečiai – ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjo pavaduotojas M. Griškevičius ir vyriausioji specialistė J.Kutkaitytė-Pauliukienė, VU Biotechnologijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio atstovė, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto narė E. Aukštikalnienė, filmo „Sengirė“ režisierius M. Survila, įmonės „Layher Baltic“ direktorius V. Voroncov, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tėvų komiteto atstovė L. Pukinskaitė bei anksčiau girininku dirbęs J.Ažukas. Visi svečiai džiaugėsi, jog mokiniai turės puikias sąlygas tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, patirti atradimo džiaugsmą. Naujais mokslo metais kiekvienas mokinys čia galės pasijusti tikru atradėju, mokslininku, tyrinėtoju.

STEAM dienoje mokiniai dirbo komandose ir atliko įvairias užduotis, eksperimentus: kūrė saulės laikrodį, skaičiavo vandens įtempimo koeficientą bei nustatinėjo laisvo kritimo pagreitį, matavo bei skaičiavo medžių aukštį bei amžių, tyrinėjo, kokie medžiai auga bei kokie bestuburiai gyvena gimnazijos teritorijoje, kūrė filtrą, skirtą vandeniui valyti bei atliko daugybę kitų įdomių veiklų.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija jau ne vienerius metus stiprina gamtos ir tiksliųjų mokslų ugdymą. Gimnazijoje siekiama ugdyti kūrybišką, smalsią, turinčią kritinį mąstymą, mokančią spręsti problemas, asmenybę, todėl labai svarbu ugdymo procesą organizuoti taip, kad vaikai galėtų tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti, patirtų asmeninę sėkmę.

TARPTAUTINĖ ETIKOS DIENA

Gegužės 29 d. mūsų gimnazija paminėjo  Tarptautinę Etikos dieną. Ją organizavo etikos mokytoja Asta Sutkuvienė ir Moksleivių Taryba. Šventės tema - ELEGANCIJA. Šios dienos visos dorinio ugdymo  (etikos)  pamokos buvo skirtos šiai temai nagrinėti: 6a klasėje vyko integruota etikos ir socialinės pedagogės R.Sakavičiūtės pamoka tema „Elegancijos valanda“ , Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro dėstytoja Renata Dovgialo su savo  studentais mokyklos aštuntokėms ir devintokėms skaitė paskaitą  „Savojo stiliaus link“  bei pristatė savo  profesijas.
                 Susumavus šventės rezultatus ,„Elegantiškiausios“   klasės titulą pelnė 9a klasė, „Stilingiausia“ klase tapo- 9b, o „Madingiausia“- 6a klasė. Apdovanojimai įvyks birželio 15 dieną Mokslo metų baigimo Šventės metu.
                   Labai dėkojame visiems, palaikiusiems šią iniciatyvą ir prisidėjusiems prie Elegancijos dienos.

Pamokų laikas

1-8 kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

 

I-IV kl.

1.  8.00  - 8.45
2.  8.55  - 9.40
3.  9.50  - 10.35

4. 10.45 - 11.30

5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Erasmus

Tėvų linija

Sveika mokykla