A. Mickevičiaus g. 9, LT-14103, Vilniaus r. sav., į.k. 190995023, Tel: 2698122, Faksas: 2698413, mokykla@silo.vilnius.lm.lt

Edukacinė žmogaus saugos pamoka BPC Vilniuje

Spalio 12d. 7a klasės mokiniai su mokytoju Povilu Balesinovu vyko į Bendrąjį pagalbos centrą 112 Vilniuje, kuriame vyko žmogaus saugos pamoka apie BPC 112 darbą, veiklą. Mokiniai stebėjo operatorių darbą, išklausė paskaitą apie darbo specifiką ir sužinojo apie karjeros galimybes Bendrajame pagalbos centre.

Projekto Erasmus+ (KA1 – Mobilumas mokymosi tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ pirmieji mobilumo vizitai

Juodšilių „Šilo“ gimnazija dalyvavo 2017 m. programos „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo konkurse ir teikė paraišką „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“. Džiaugiamės, jog paraiška gavo finansavimą. Projekto įgyvendinimo laikas – dveji metai (2017-06-01 – 2019-05-31)

Šio projekto tikslai:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės įgyvendinant STE(A)M veiklas;

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regionines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kompetenciją ir didinti supratimą apie kitas kultūras ir šalis.

Prioritetiniai gimnazijos poreikiai veiklos kokybės užtikrinimo ir tarptautiškumo plėtros srityse yra:

a) mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės ir geresnės kiekvieno vaiko individualios pažangos;

b) mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės;

c) mokyklos vadovų, mokytojų ir kito pedagoginio personalo komunikavimo užsienio kalba įgūdžių lavinimas/tobulinimas.

Į pirmąjį 3 sav. mobilumo vizitą Maltoje spalio 15 d. išvyks gimnazijos direktorė R. Agintienė ir pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė. Mokyklos vadovų vadybinių kompetencijų tobulinimas svarbus siekiant įgalinančios lyderystės ir aukštesnės ugdymo organizavimo kokybės.

 

 

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Paskaita apie studijas užsienyje ir karjeros galimybes III-IV kl. mokiniams

Spalio 12d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos III-IV kl. mokiniams vyko paskaita apie karjeros galimybes bei studijų kryptis. Paskaitą vedė  “Kalba.lt” studijų užsienyje vadovas P. Jakuitis. Mokiniai turėjo galimybę sužinoti, ko reikia, norint studijuoti užsienyje, sužinojo, kokius žingsnius reikia atlikti, norint tinkamai pasirinkti specialybę, galėjo konsultuotis rūpimais klausimais apie karjerą

Piešinių konkursas, skirtas „Europos kalbų dienai paminėti“

Nuoširdžiai sveikiname mūsų gimnazijos mokines Mariją Banuškevičiūtę ir Dianą Tomaševič, kurios, vadovaujamos dailės mokytojos Auksės Žukaitės, dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Valstybės institucijų kalbų centru organizuotame  piešinių konkurse, skirtame  „Europos kalbų dienai paminėti“, ir tapo šio konkurso laureatėmis. Mūsų laureatės ir jų mokytoja buvo apdovanotos Konkurso organizatorių bei Seimo pirmininko įsteigtais prizais ir atminimo dovanomis.

 Linkime joms kuo didžiausios sėkmės bei kūrybinio įkvėpimo ir ateityje !!!

4-ASIS SOLIDARUMO BĖGIMAS

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ pakvietė visų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir mokytojus dalyvauti jau tradiciniu tapusiame, ketvirtąjį kartą vykstančiame Solidarumo bėgime. Tai unikalus projektas, kurio metu visi moksleiviai skatinami bėgti solidarumo kilometrus ir padėti vieni kitiems. Vaikai ne tik suburiami bendrai sportinei veiklai, bet ir skatinami ugdyti solidarumo vertybes bei socialinę atsakomybę. Bėgimo metu surinktos lėšos bus skirtos pozityviosios tėvystės sklaidai Lietuvoje, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų mokymams ir medicinos punkto, suteiksiančio būtiniausias medicinos paslaugas 3-6 metų vaikams Chikabuke bendruomenės pradinėje mokykloje Zambijoje, įrengti.

Dėkojame visiems dalyvavusiems Solidarumo bėgime ir prisijungusiems prie kilnių tikslų įgyvendinimo!

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Olweus vardo mokykla

Elektroninis dienynas

El. dienynas:elektroninis dienynas

mokytojams,

mokiniams,

tėvams;

www.tamo.lt

Tėvų linija