STEAM taikymas užsienio kalbos (anglų) pamokoje

Nors STEAM veiklos labiau siejamos su gamtamoksliniu, technologiniu ugdymu, tačiau šį metodą taikyti galima per visų dalykų pamokas. Puikus pavyzdys – anglų k. pamoka ketvirtoje klasėje tema „Butterfly“ (liet. drugelis). Mokiniai ne tik skaitė ir aptarė tekstą apie drugelį, bet ir išsiaiškino drugelio gyvenimo ciklą, turėjo galimybę pamatyti šilkverpio drugelio vystymosi stadijas: jo kiaušinėlius, vikšrą ir lėliukę, sužinojo apie natūralaus šilko istorijos pradžią arbatos puodelyje
bei gamtos mokslų laboratorijoje pro mikroskopus tyrinėjo drugelio sparną dengiančius įvairių spalvų žvynelius.

(Mokinių problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).