Dalyvavimas konferencijoje „STEAM kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas. Meno ir mokslo pasaulius integruojantys projektai“       

Birželio 18d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė ir dailės mokytoja metodininkė A. Žukaitė dalyvavo Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centro organizuotoje konferencijoje apie STEAM ugdymą bei dalijosi gerąja patirtimi apie mokinių kūrybiškumo, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for teaching, education and learning motivation by STEAM (science, technology, engineering, art and maths) approach“ (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054).

Kokias paslaptis slepia vanduo?

Kas būtų, jei vanduo staiga išnyktų arba taptų nebevartotinas? Kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie vandens užterštumo mažinimo? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymų ieškojo gimnazijos 1 ir 4 klasės mokiniai, kurie 2021 gegužės 27 d. , įgyvendinat Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education and learning Motivation by STEAM“ (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054) dalyvavo inovatyvioje, STEAM ugdymu grįstoje edukacijoje, kurios metu taip pat aiškinosi, kuo svarbi ekologija ir kaip pramonė ir kasdienis žmogaus elgesys prisideda prie taršos mažinimo ar didinimo. Vaikai savarankiškai, kaip tikri mokslininkai, atliko gamtamokslį eksperimentą „Vandens bomba“. Tai buvo smagiausia šios edukacijos dalis mokiniams. Smagu, jog užsiėmime galėjo dalyvauti ne tik klasėje besimokantys mokiniai, bet ir tie, kurie mokosi nuotoliniu būdu namuose.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

STEAM VEIKLOS PRADINIAME UGDYME

2021 m. balandžio 1 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja L. Klimavičienė ŠMSM Regioninių mokyklų metodinėje-praktinėje konferencijoje „STE(A)M šiuolaikinėje mokykloje – iššūkiai ir galimybės“ dalijosi patirtimi apie STEAM veiklas matematikos ir pasaulio pažinimo pamokose. Taip pat buvo aptartos Erasmus+ KA2 projekto „Strategies for teaching, education and learning motivation by STEAM (science, technology, engineering, art and maths) approach“ (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054) veiklos, kurių metu ugdomi mokinių problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, socialinių įgūdžių ir kiti gebėjimai.

Tarptautinė konferencija „STEAM – INSPIRATION AND MOTIVATION IN EDUCATION“

Kovo 6 d.  gimnazijos direktorė, pavaduotoja ugdymui bei biologijos mokytoja dalyvavo tarptautinėje konferencijoje  „STEAM – inspiration and motivation in education“, įgyvendinant Erasmus+ projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach“. Šios konferencijos metu buvo diskutuojama apie STEAM mokymą, mokytojai iš skirtingų mokyklų keitėsi geriausiais savo praktikos pavyzdžiais, kaip jie taiko tyrimais ir eksperimentavimu grįstą mokymą(si) bei ugdo mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, gebėjimą spręsti problemas bei bendradarbiavimą.

Konferenciją organizavo projekto koordinatoriai iš Rumunijos.

Tarptautinė mokymo(si) veikla

Kovo 5 d.  septyni gimnazijos 5 ir 7 kl. mokiniai dalyvavo tarptautinėje mokymo veikloje, įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach”. Užsiėmimą tema „The square, a big challenge“ vedė mokytoja iš Rumunijos.  Šioje veikloje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš Portugalijos, Bulgarijos, Graikijos bei Rumunijos. Mokiniai  atliko į STEAM mokymą orientuotas užduotis, kuriomis siekiama ugdyti mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą, kūrybiškumą.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

MOKYMAI RUMUNIJOJE

Vasario 25-29 dienomis keturi gimnazijos pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose Rumunijoje, Sučavoje, įgyvendinant tarptautinį Erasmus+ KA2 projektą „Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach”. Mokymų metų buvo gvildenamos temos, kaip mokyti mokinius kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo.

Taip pat mokytojos dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „STEAM-innovative teaching approaches“, kurioje atstovai iš įvairių šalių dalijosi patirtimi apie Steam mokymą.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

  Juodšilių „Šilo“ gimnazija

Projekto koordinatorė

J. Mackevičiūtė

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje

Sausio 8-10 d. įvyko pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Strategies for Teaching, Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) approach”dalyvių iš Rumunijos, Lietuvos, Portugalijos, Bulgarijos ir Graikijos susitikimas. Šio vizito metu projekto dalyviai dalijosi žiniomis apie savo šalies švietimo sistemą, diskutavo apie STEAM veiklų organizavimo ugdymo procese galimybes bei aptarė tolimesnes projekto veiklas.