„Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“

Saulėtą birželio 18 dienos rytą grupė 7-9 kl. mokinių (įgyvendinant Erasmus+ projektą „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1) susirinko gimnazijos kieme baigiamajam šių mokslo metų renginiui – aptarti įgyvendintas projekto veiklas, pasidalinti naujomis idėjomis ir ,žinoma, sustiprėti kaip komanda, kadangi didžioji dalis projekto veiklų vyko nuotoliniu būdu. Renginio pradžioje mokiniai apžvelgė vieni kitų atliktus darbus – sukurtą socialinę reklamą, tapytus ar el. būdu kurtus plakatus apie įvairias priklausomybes, infografikus ir kt. Siekiant stiprinti mokinių emocinę bei fizinę sveikatą, formuoti komandinio darbo įgūdžius, mokiniai žaidė įvairius komandinius žaidimus, tapė ant gimnazijos tvoros sienos, dalyvavo edukacinėje veikloje. Džiaugiamės, jog po ilgo buvimo nuotolyje, galėjome susitikti ir įgyvendinti bendras veiklas, kurios, visų pirma, ugdo bendražmogiškąsias vertybes – draugiškumą, toleranciją, pagarbą ir meilę kitam.

Technologijų naudojimas: kiek laiko ir kada?

Apie išmaniųjų įrenginių poveikį sveikatai galima būtų kalbėti labai daug, nors teoriškai mokiniai žino, kad per ilgas buvimas prie ekranų kenkia sveikatai, mokymuisi, netgi socialiniam gyvenimui. Tačiau ar jie dažnai susimąsto ir paskaičiuoja, kiek laiko skiria telefonui, kompiuteriniams žaidimams, socialiniams tinklams? O gal šias veiklas galima pakeisti į kitas? Įdomesnes? Naudingesnes?

Apie tai gimnazijoje su 7-9 kl. mokiniais tęstinių užsiėmimų metu birželio pradžioje kalbėjo Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro specialistai (įgyvendinant Erasmus+ projektą „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107)). Mokiniai turėjo savaitės iššūkį – fiksuoti savo laiką, praleistą prie interneto, kompiuterio, žaidžiant kompiuterinius žaidimus bei fiksuoti veiklas, kurias pasirinko vietoj šio laiko praleidimo būdo. Po savaitės eksperimento vyko puikus aptarimas: mokiniai dalijosi savo įžvalgomis, o susitikimo pabaigoje buvo aptartos rekomendacijos bei tam tikrų įpročių keitimo galimybės, siekiant, jog mokiniai rūpintųsi savo emocine bei fizine sveikata.

Paskaita apie priklausomybes

2021 m. gegužės 31 d. 7-9 kl. mokiniams (įgyvendinant Erasmus+ projektą „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107) vyko paskaita su Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto dėstytoju K. Dragūnevičiumi. Dėstytojas mokiniams pasakojo apie įvairias priklausomybes išgyvenančius žmones, dalijosi savo įžvalgomis, kodėl taip atsitinka, kokios gali būti pasekmės, kodėl tai žalinga, taip pat atsakė į mokinių užduodamus klausimus.

Balandžio 29 d., įgyvendinant Erasmus+ projektą „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107_1), gimnazijos psichologė skaitė paskaitą projekto tikslinei grupei, t.y. 7-9 kl. mokiniams, apie įvairias priklausomybes. Mokiniai buvo ne tik pasyvūs klausytojai, jie turėjo galimybę kelti rūpimus klausimus, diskutuoti bei pasidalinti savo patirtimi, nuomone apie tai, ką jie galvoja apie kompiuterinius žaidimus, socialinius tinklus ir pan. 

*Straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

PROBLEMOMIS GRĮSTO MOKYMO TAIKYMAS STEAM VEIKLOSE

Svarbu nenustoti klausinėti… Neprarasti švento žingeidumo (A. Einšteinas)

2021 m. kovo 31 d. Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vyko metodinė diena „PROBLEMOMIS GRĮSTO MOKYMO TAIKYMAS STEAM VEIKLOSE“. Visų pranešimų kertinė mintis buvo, jog svarbu nenustoti kelti klausimų, juk STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, siejantis ugdymą su realiu pasauliu (pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu), formuojantis moksleivių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

Dalijantis patirtimi buvo kalbama ne tik apie tai, kokį kelią mokykla nuėjo STEAM kryptimi, bet ir apie atradimus mokantis nuotoliniu būdu: mokytojai kalbėjo apie problemomis grįsto mokymo taikymą gamtamoksliniame ugdyme, apie mokinių veiklas „ATEITIES INŽINERIJOJE“, apie STEAM mokymą(si), peržengiantį sienas. Pavaduotoja ugdymui J. Mackevičiūtė pasidalijo patirtimi, kaip sėkmingai įgyvendinamos tarptautinės  Erasmus+ projektų „Strategies for teaching, education and learning motivation by STEAM (science, technology, engineering, art and maths) approach“ (Projekto Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054) ir „Healthy body, healthy mind, healthy enviroment“ (Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA229-078107) veiklos net ir nuotoliniu būdu. Mokiniams vyksta nuotoliniai susitikimai, praktinės veiklos, kurių metu  ugdomi mokinių problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, socialinių įgūdžių ir kiti gebėjimai, stiprinama mokinių fizinė ir emocinė sveikata bei formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai.